ประกาศ แผงควบคุม

[HOLIDAY NOTICE] วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Anniversary_of_the_Death_of_King_Bhumibol

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทขนส่งพาร์ตเนอร์ของเราเช่น SCG Express จะหยุดให้บริการในวันหยุดชดเชยต่อไปนี้

หยุดให้บริการ – 14 ตุลาคม 2562 (วันจันทร์)
เปิดให้บริการตามปกติ – 15 ตุลาคม 2562 (วันอังคาร)

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อเราที่อีเมล support@easyparcel.co.th