ประกาศ โปรโมชั่น

[อัพเดทโดยขนส่งไปรษณีย์ไทย] กำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562

Maintenance

เรียนลูกค้าทุกท่าน ขนส่งไปรษณีย์ไทยพาร์ตเนอร์ของเราจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 (วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 00.00 น.- 08.30 น.

ในเวลาดังกล่าว ลูกค้าทุกท่านจะไม่สามารถจองการจัดส่งไปรษณีย์ไทยที่หน้าเว็บไซต์เรา ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านวางแผนการจัดส่งล่วงหน้า หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราที่อีเมล support@easyparcel.co.th