ประกาศ แผงควบคุม

[HOLIDAY NOTICE] วันปิยมหาราช

King Chulalongkorn Day Holiday Notice

เนื่องในวันปิยมหาราช เราขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทขนส่งพาร์ตเนอร์ของเราเช่น SCG Express และขนส่งไปรษณีย์ไทย จะหยุดให้บริการตามวันที่ต่อไปนี้

หยุดให้บริการ – 23 ตุลาคม 2562 (วันพุธ)
เปิดให้บริการตามปกติ – 24 ตุลาคม 2562 (วันพฤหัสบดี)

ในขณะเดียวกัน ขนส่งไปรษณีย์ไทยบางสาขาจะเปิดให้บริการตามปกติ สำหรับสาขาที่เปิดให้บริการ กรุณาตรวจสอบรายชื่อจากลิสต์ด้านล่างนี้:

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อเราที่อีเมล support@easyparcel.co.th