ประกาศ แผงควบคุม

[HOLIDAY NOTICE] สวัสดีปีใหม่ 2563

เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ 2563 เราอยากเรียนให้ทราบว่าบริษัทขนส่งพาร์ตเนอร์ของเราเช่น SCG Express และขนส่งไปรษณีย์ไทยจะหยุดทำการในวันที่จะหยุดให้บริการตามวันที่ต่อไปนี้

หยุดให้บริการ:-
ไปรษณีย์ไทย – วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันจันทร์) ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 (วันพุธ)
SCG Express – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันอังคาร) ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 (วันพุธ)
เปิดให้บริการตามปกติ – 2 มกราคม 2563 (วันพฤหัสบดี)

ขนส่งไปรษณีย์ไทยจะปิดให้บริการทั้งระบบ ยกเว้นไปรษณีย์ไทยสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขาท่าอากาศยานดอนเมืองที่จะเปิดให้บริการเฉพาะงานรับฝากเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราที่อีเมล support@easyparcel.co.th