ข้อกำหนดและเงื่อนไข

These terms of service (TOS) govern your use of this site, which is provided by our company. By accessing this site, you are indicating your acknowledgement and acceptance of these terms of use and privacy policy. These terms of use are subject to change by our company at any time in its discretion.

การใช้งานของเว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาค้นข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เหล่านี้บ่อยๆ


คำจำกัดความ

รายการด้านล่างเป็นเงื่อนไขของการขนส่ง

  • การส่งพัสดุ - พัสดุหรือกลุ่มของพัสดุที่ถูกส่งไปยังที่อยู่เดียว

  • ผู้รับสินค้า / ผู้รับ - ผู้ที่ได้รับสินค้า

  • ฉลากส่งพัสดุ - เอกสารที่ปิดอยู่บนพัสดุ

  • บุคคลที่สาม - คำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บัญชีที่EasyParcelมีกับผู้ให้บริษัทจัดส่ง

  • วันทำการ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00-17:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


1.0 ภาระผูกพันกับลูกค้าของเรา

EasyParcel - จะจัดให้มีการรับของและการจัดส่งของพัสดุ นำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายของบุคคลที่สามกับผู้ให้บริการส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียง

EasyParcel - ไม่ เข้ามาติดต่อโดยตรงกับการส่งพัสดุ แต่จัดการส่งพัสดุผ่านทางหนึ่งในผู้ให้บริการที่เราถือบัญชีอยู่ด้วย

ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดส่งด้วยเหตุผลที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว เช่นบรรจุภัณฑ์ไม่ดีพอหรือพัสดุมีขนาดใหญ่เกินไป นอกจากนี้EasyParcelมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งใดๆ/ ผู้ใช้จากระบบของเรา

คำถาม / การเรียกร้องทั้งหมดจะต้องถูกนำผ่านEasyParcel ซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในนามของผู้ส่ง ถ้าผู้ให้บริการได้รับการติดต่อเองโดยตรง EasyParcelอาจจะไม่สามารถช่วยคุณกับการคำถามของคุณในภายหลังได้

ถ้าคุณพลาดในการรับพัสดุที่สั่งไว้ในช่วงเวลาการส่งมอบ คุณสามารถติดต่อEasyParcelเพื่อขอรับพัสดุในเวลาอื่นได้

ระบบอัตโนมัติของเราหักเครดิตบัญชีสำหรับการชำระเงินในตอนท้ายของการสั่งซื้อของคุณ

การติดตามการจัดส่งจากผู้ให้บริการต่างๆมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา


2.0 สิ่งของต้องห้ามหรือรายการที่มีความรับผิดจำกัด

กรุณาทราบว่าสิ่งของบางรายการเป็นสิ่งของต้องห้ามและไม่สามารถส่งโดยบริการของเราได้ ตรวจสอบสิ่งของของคุณกับรายการสิ่งของต้องห้าม ที่นี่. ถ้าหนึ่งในรายการใดต่อไปนี้ในลิสต์นี้ได้รับการเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการ คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการคิดค่าบริการเพิ่มเติมและพัสดุของคุณอาจถูกตีกลับ จะไม่มีการคืนเงินค่าไปรษณีย์ และการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆจะถือเป็นโมฆะ เรามีสิทธิที่จะทิ้งสิ่งของต้องห้ามใดๆในทั้งหมดหรือบางส่วนในขณะที่เราตัดสินใจและสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการสำหรับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมใดๆที่เราต้องเสียในการทำเช่นนั้น

มันเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือ ติดต่อเรา เพื่อดูว่าพัสดุของคุณเป็นที่ยอมรับ

EasyParcelมีสิทธิที่จะสกัดกั้น, พักการจัดส่ง และตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในพัสดุใดที่สงสัยว่าจะมีสิ่งของต้องห้ามและ / หรือเป็นที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีของการทุจริต เราจะแจ้งตำรวจด้วยถ้าจำเป็น


3.0 การรับของและการส่งมอบ

เว็บไซต์ของเราเก็บข้อมูลทั้งหมดต่อการป้อนข้อมูลของลูกค้าเมื่อมีการใช้ระบบตรวจสอบราคา ถ้าการรับพัสดุไม่เกิดขึ้นหรือไม่ได้รับภายในช่วงเวลาที่กำหนด มันเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแจ้งผ่านทางอีเมลEasyParcelว่าเกิดความผิดพลาดในการรับพัสดุ แล้วเราจะพยายามที่จะจัดเวลาใหม่ที่สะดวกกับลูกค้า ถ้าไม่ได้รับรายงานหรือได้รับการจัดส่งคำสั่งไปยังบริษัทจัดส่ง คำสั่งซื้อจะมีอายุเพียง 7 วัน ถ้าเกินระยะเวลานี้แล้วคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติผ่านระบบโดยไม่คืนเงิน

การรับของและการส่งมอบจะทำในวันทำการเท่านั้น

EasyParcelจะรับเฉพาะ ใบนำส่งสินค้า/ใบส่งสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบของEasyParcelจะใช้สำหรับการไปรับพัสดุและการส่งพัสดุเท่านั้น ใบนำส่งสินค้า/ใบส่งสินค้าจะต้องพิมพ์ออกมาในสภาพที่ดี

ผู้ส่งหรือผู้แทนจะต้องอยู่ที่สถานที่รับพัสดุในช่วงเวลารับพัสดุ (1-6pm) ไม่เช่นนั้นจะไม่มีการคืนเงินและการไปรับพัสดุใหม่

กรุณาทราบว่าบริการรับประกันเริ่มต้นเมื่อเกิดการรับพัสดุ ถ้าการรับพัสดุผิดพลาด ลูกค้าต้องแจ้งให้EasyParcelทราบเพื่อนัดหมายในการรับพัสดุใหม่ จะไม่มีการคืนเงินหรือลดราคาสำหรับการรับพัสดุที่ผิดพลาด

ถ้าผู้รับไม่อยู่ในระหว่างการจัดส่ง ผู้ขับขี่ให้บริการจากบางบริษัทอาจจะออกเอกสารเพื่อให้ไปรับพัสดุเอง มิฉะนั้นสิ่งที่ส่งมาอาจจะถูกส่งกลับไปยังจุดลงของ

การรับพัสดุจากบุคคลที่สาม: นี่คือที่ที่ลูกค้าจะจัดให้มีการรับพัสดุจากบุคคลที่สามซึ่งที่อยู่นั้นไม่ได้เป็นของเจ้าของบัญชี

มันเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะให้แน่ใจว่ามีใครบางคนที่อยู่ที่จุดรับพัสดุบุคคลที่สามที่จะส่งมอบพัสดุไปยังผู้จัดส่ง

รายละเอียดของการติดตามและตรวจสอบการส่งพัสดุจะมีขึ้นภายหลังการรับพัสดุแล้ว

ผู้ส่งของต้องขอลายเซ็นบนสำเนาของผู้ส่งจากคนส่งพัสดุตอนไปรับพัสดุ

การจัดส่งใดๆที่ไม่ได้แนบใบส่งสินค้า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับการส่งพัสดุระหว่างการขนส่ง หมายเลข ใบนำส่งสินค้า หนึ่งหมายเลขใช้ได้กับการจัดส่งพัสดุ / พัสดุ / กล่องเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น การใช้ ใบนำส่งสินค้า ร่วมกันกับการจัดส่งหลายๆชิ้นแยกกันเป็นสิ่งต้องห้าม


4.0 พิธีการศุลกากร

คุณกำลังชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายจัดส่งของสิ่งของที่ส่งไปเท่านั้น EasyParcelไม่สามารถควบคุมการสืบค้นข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายทางศุลกากรต้องจ่ายเพิ่มเติมโดยผู้ส่งหรือผู้รับก่อนการส่งมอบ EasyParcelขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่านค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยตรงไปยังคนที่สั่งการจัดส่ง ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายและสิ่งของที่ส่งจะถูกส่งกลับ ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปที่คุณด้วย


5.0 ค่าบริการ

โดยการป้อนน้ำหนักและขนาดของพัสดุจัดส่งของคุณ คุณกำลังชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายจัดส่ง ถ้าพัสดุจัดส่งหนักหรือใหญ่กว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นโดยถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของผู้จัดส่ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะอยู่ที่อัตราปกติของEasyParcel ทีมบริการลูกค้าEasyParcelจะติดต่อกับผู้จัดส่งในกรณีที่มีความแตกต่างของน้ำหนักเกิดขึ้น

การจัดส่งพัสดุที่มีความแตกต่าง / มีความขัดแย้งของน้ำหนักจะถูกพักการจัดส่งและเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่EasyParcel พัสดุที่ไม่มีผู้เรียกเอาเกินกว่า 30 วันจะถูกทิ้งและไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการนัดรับส่งใหม่ของการจัดส่งใดๆอาจจะทำได้ ถ้าผู้ส่งหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้จัดส่งไม่อยู่ที่สถานที่ส่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนดสำหรับนัดรับจัดส่ง (ทั้งที่อยู่ที่แจ้งในการสั่งจัดส่งด้วย)

อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งไปยัง หรือนัดรับจัดส่งจากพื้นที่รอบนอก ซึ่งจะถูกคำนวณในระบบเสนอราคาในขณะที่สั่งจัดส่ง

การนัดรับพัสดุผ่านระบบและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง ถ้าพัสดุจัดส่งต้องถูกตีกลับคืน ค่าส่งกลับจะถูกเรียกเก็บ

คุณกำลังชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายจัดส่ง ถ้าเกิดว่ามีภาษีศุลกากรเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้ทราบเพื่อให้ดำเนินการชำระเงินเพิ่มเติม

เราอาจจัดเตรียมเอกสารที่จะมาพร้อมกับการจัดส่งของคุณ คุณจะได้รับการแนะนำนี้ในขณะที่คุณกำลังสั่งจัดส่ง การเตรียมเอกสารนี้ต้องไปกับการจัดส่ง ไม่เช่นนั้นการจัดส่งของคุณอาจจะล่าช้าและผู้บริการจัดส่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการแบบพรีเมี่ยมโดยตรงได้ในราคาที่สูงขึ้น


6.0 ความล่าช้า / ความเสียหาย / การสูญหาย

สิ่งของใดๆ ที่ระบุไว้ในรายการสิ่งของต้องห้ามของเราจะได้รับการยกเว้นจากการเรียกร้องต่อความล่าช้า ความเสียหาย และการสูญหาย กรุณาตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามของเรา รายการ for more information.

สินค้าของคุณจะต้องได้รับการบรรจุให้มีมาตรฐานระดับมืออาชีพ การเรียกร้องใดๆที่เกิดกับพัสดุที่ไม่ได้บรรจุให้มีมาตรฐานระดับมืออาชีพจะถูกปฏิเสธ รายการทั้งหมดจะต้องบรรจุในกล่องลูกฟูก 2 ชั้นกับการเสริมรอบๆสินค้านั้น กรุณาดูที่ข้อแนะนำของเรา แนวทางการบรรจุภัณฑ์.

ในกรณีที่เกิดความเสียหาย บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องถูกเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ รายการที่จะต้องมีการตรวจสอบต้องอยู่ในลักษณะเดิมตอนที่มันถูกส่งไป ถ้ารายการนั้นถูกเคลื่อนย้าย / ซ่อมแซม หรือถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ถูกเก็บไว้ การเรียกร้องจะถูกปฏิเสธ

สิ่งของใดๆที่ส่งผ่านบริการของเราจะต้องสามารถที่จะทนต่อการตกระยะสั้นได้ ของที่เปราะบางไม่ควรส่งผ่านบริการของเรา สิ่งของใดที่สามารถเสียหายได้เนื่องจากการตกโดยที่บรรจุภัณฑ์ยังสมบูรณ์อยู่จะถูกปฏิเสธ กรุณาดู แนวทางการบรรจุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีบรรจุสินค้าของคุณได้อย่างถูกต้อง

ถ้าบรรจุภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิม การเรียกร้องใดๆสำหรับความเสียหายของสินค้าจะถูกยกเลิก เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ภายในอาจจะไม่ดีพอที่จะปกป้องสินค้า

ถ้ากล่องหรือบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายอย่างชัดเจนในการจัดส่ง ก็มีความสำคัญที่ผู้รับจะต้องลงนามให้ 'ได้รับความเสียหาย' มิฉะนั้นการเรียกร้องความเสียหายจะได้รับการปฏิเสธ มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งที่จะแจ้งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ผู้รับ

พัสดุทีได้รับความเสียหายทั้งหมดจะต้องรายงานภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยแต่ละบริษัทจัดส่ง พัสดุเสียหายที่รายงานหลังจากที่กรอบเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการเรียกร้องค่าชดเชย ด้านล่างนี้เป็นกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละบริษัทจัดส่ง
SCG Express: Within 3 working days
Cool TA-Q-BIN: Within 3 working days
ไปรษณีย์ไทย : ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากได้รับพัสดุ

กรุณาระบุคำสั่งซื้อ/หมายเลขติดตามEasyParcelของคุณ และรายละเอียดการเรียกร้อง/ร้องเรียน ขอเวลา 2 วันทำการสำหรับให้เราตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของการเรียกร้องก่อนที่เราจะติดต่อคุณ


7.0 ความรับผิดและการเรียกร้อง

* เมื่อการชำระเงินสำหรับแพคเกจเติมเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่มีการคืนเงินให้

* เครดิตในบัญชีสามารถใช้ได้ 1 ปีเท่านั้น หลังจากวันที่เติมเงินครั้งก่อน

* หลังจาก 1 ปี เครดิตจะหมดอายุ ถ้าไม่มีการเติมเงินเพิ่มเติมในระยะเวลา 2 เดือน เครดิตจะถูกลบอย่างถาวร

แต่ละบริการมาพร้อมกับจำนวนเงินที่จำกัดของการคุ้มครองการจัดส่ง ถ้าคุณต้องการความคุ้มครองในวงเงินเต็มจำนวนแล้ว คุณจะต้องครอบคลุมมูลค่าเต็มของการจัดส่งเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมทดแทน รวมถึงการครอบคลุมความรับผิดตามกฎหมาย

การขนส่งครอบคลุมกับแต่ละการส่งพัสดุเท่านั้นไม่ใช่ต่อชิ้นพัสดุที่ส่ง

ในกรณีที่มีการเรียกร้อง จะต้องนำส่งใบแจ้งหนี้เพื่อใช้พิสูจน์มูลค่าของการส่งพัสดุ และจะต้องมีภาพถ่ายประกอบเพื่อการเรียกร้องความเสียหายด้วย

ถ้าสินค้าไม่ได้รับการบรรจุที่ดีพอ การเรียกร้องนั้นจะถูกปฏิเสธ กรุณาตรวจสอบหลักเกณฑ์ของเราก่อนที่จะสั่ง

ถ้าสินค้าไม่มีฉลากที่ถูกต้อง การเรียกร้องจะถูกปฏิเสธ

กรุณาตรวจสอบ สิ่งของต้องห้าม ลิสต์รายการเพื่อดูว่าคุณสามารถที่จะเรียกร้องได้หรือไม่

รายการใดๆที่ระบุไว้ใน สิ่งของต้องห้าม ส่วนจะได้รับการยกเว้นจากการคุ้มครองความรับผิดของเรา

สำหรับการเรียกร้องค่าชดเชย พัสดุที่เสียหายทั้งหมดจะต้องมีการรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัทจัดส่งแต่ละบริษัท
SCG Express: Within 3 working days
Cool TA-Q-BIN: Within 3 working days
ไปรษณีย์ไทย : ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากได้รับพัสดุ

กรุณาระบุคำสั่งซื้อ/หมายเลขติดตามEasyParcelของคุณ และรายละเอียดการเรียกร้อง/ร้องเรียน ขอเวลา 2 วันทำการสำหรับให้เราตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของการเรียกร้องก่อนที่เราจะติดต่อคุณ


8.0 ความรับผิดต่อเนื่อง


แต่ละคนได้รับอนุญาตให้มีหนึ่งบัญชีบุคคลและหนึ่งบัญชีบริษัทเท่านั้นกับEasyParcel การจัดส่งที่มีบัญชีซ้ำกันจะถูกยกเลิกและบัญชีจะถูกระงับการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พัสดุที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งจะถูกเก็บที่สำนักงานใหญ่EasyParcel พัสดุที่ไม่มีผู้มาติดต่อเกินกว่า 30 วันจะถูกทิ้งและไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

EasyParcelห้ามมิให้ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต จำหน่ายในบริการEasyParcelในรูปแบบใดๆ EasyParcelขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับหรือจำกัดตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงลูกค้าของEasyParcel โดยไม่ต้องคืนเงินให้กับยอดเครดิตคงเหลือที่เหลืออยู่ EasyParcelจะไม่มีภาระหน้าที่ในการรักษาข้อความใดๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไว้ในการระงับ, การจำกัด หรือปิดบัญชี หรือส่งต่อข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน หรือยังไม่ได้ส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ หรือกลุ่มอื่น ๆ

ผู้ที่สั่งคำสั่งซื้อเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลที่ป้อนเข้าไป EasyParcelจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ป้อนผิดและไม่มีการคืนเงินให้ในกรณีเช่นนี้

คุณกำลังชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและ EasyParcelใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในนามของคุณไปยังบัญชีของเรากับผู้ให้บริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมศุลกากรใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ความรับผิดจะถูกจำกัดโดยความประมาทของบริษัทขนส่ง ซึ่งจะถูกจำกัดโดยลูกค้าที่สั่งการจัดส่งกับEasyParcel

การสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครอง:
เหตุสุดวิสัย
ผลกระทบของสงคราม
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีพอ / การติดฉลากไม่ถูกต้อง
สิ่งของต้องห้าม

EasyParcelจะติดต่อกับลูกค้าที่สั่งการจัดส่งเท่านั้น

ความรับผิดจะถูกจำกัดที่ค่าใช้จ่ายในการส่งพัสดุเท่านั้นและเป็นมูลค่าเท่าที่ประกันไว้ในกรณีที่มีการเรียกร้อง เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้องใดๆเพิ่มเติมสำหรับการสูญเสียกำไร, ความไม่สะดวกในการจัดการ, ความผิดหวัง หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่คุณสั่งซื้อ

คุณยังอาจพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่างใน คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการบริการจัดส่งพัสดุและพาเลทของเรา


8.1 อื่น ๆ

8.1.1 เว้นแต่จะตกลงเฉพาะราย มิเช่นนั้น "วันทำการ" ไม่รวมวันเสาร์, อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

8.1.2 เราจะไม่คืนเงินหรือลดค่าใช้จ่ายใดๆถ้าเราได้รับจำนวนของพัสดุน้อยกว่าที่คุณได้ทำสัญญา

8.1.3 EasyParcelแจกจ่ายใบปลิวฟรีเป็นของขวัญให้เป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของใบปลิวในคลัง เรามีสิทธิที่จะหยุดการแจกจ่ายใบปลิวเมื่อใบปลิวหมด


8.2 ส่งมอบล่าช้า

8.2.1 เมื่อใดก็ตามที่บริษัทจัดส่งมีการล่าช้าตั้งแต่เริ่มต้น การดำเนินการหรือเสร็จสิ้นการบริการใดๆ เพราะการหยุดงานประท้วง สภาพอากาศ การจราจรติดขัด เครื่องยนต์ชำรุดเสียหาย หรือมีสิ่งกีดขวางบนถนนสาธารณะ หรือเอกชน หรือทางหลวง หรือสาเหตุอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดส่ง คุณจะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อเราสำหรับการสูญเสียใดๆที่คุณอาจได้รับ เป็นผลให้เกิดความล่าช้าที่เกิดจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะบริษัทจัดส่งชำรุดเสียหาย บริษัทจัดส่งจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้รถทดแทนเพื่อมีความล่าช้าน้อยที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้

8.2.2 เราจะไม่อยู่ในสถานการณ์ใดที่ต้องรับผิดต่อการส่งมอบล่าช้า หรือการส่งมอบพลาด หรือล้มเหลวในการจัดส่ง ที่เกิดจากหรือการมีส่วนร่วมโดยการติดฉลากไม่ครบหรือไม่ชัดเจนของพัสดุจัดส่งและคุณตกลงจะรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการติดฉลากดังกล่าวมีความชัดเจนและไม่กำกวม


9.0 การปิดบัญชี

9.1 เจ้าของบัญชีสามารถปิดบัญชี EasyParcel ได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การปิดบัญชี" เจ้าของบัญชีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เหลืออยู่หรือค่าธรรมเนียมและค่าบริหารจัดการตามที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญา.

9.2 การปิดบัญชีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.