จุดติดตามพัสดุในที่เดียวสำหรับ 40 ประเทศทั่วโลก

แบ่งแยกโดยเซมิโคลอน (;) หรือลงบรรทัดถัดไป (enter).


ดูสถานะล่าสุดของการส่งพัสดุของคุณทั้งหมดในที่เดียว.

คุณสามารถแจ้งสถานะของพัสดุให้ผู้รับทราบผ่านทางอีเมลล์

ฟรีการติดตั้ง easytrack widget ไปยังเว็บไซต์ใดๆ.

นี่คือวิธีการทำงานของจุดติดตามพัสดุเพิ่มหมายเลขติดตาม / หมายเลขคำสั่งซื้อของEasyParcel


It’s easy to track in bulk! For EasyParcel customers, simply track via order number to get summarized result for all individual shipments in it.


ได้ผลสรุปในหนึ่งหน้า


คุณติดตามการส่งพัสดุจำนวนมากเกินไป คุณสามารถดูสถานะการส่งพัสดุได้ไม่เกิน 15 รายการต่อหนึ่งหน้า.


คุณสามารถแจ้งสถานะของพัสดุให้ผู้รับทราบผ่านทางอีเมลล์


หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ? คุณสามารถอัพเดทสถานะของสินค้าผ่านอีเมลล์ที่ซึ่งมีในฟีทเจอร์ของเราอยู่แล้ว.


บริษัทขนส่งที่ให้การสนับสนุน

ค้นหาบริษัทขนส่ง